Язык
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Вместе к общим целям!
 

Вход в почту

Логин:
Пароль:

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Курс валют

Новости

Уважаемые Акционеры и участники Кредитных союзов!

Напоминаем Вам, что заезд в Центр отдыха «SIMIRAM» в с.Корумду, Иссык-кульского района, состоится 12.07.2018 г. с 16:00. Просим всех участников «17-ой Спартакиады 2018» принимающих участие в соревнованиях, иметь при себе паспорт, а также Кредитным союзам иметь реестр участников, для подтверждения, является ли данный человек участником КС.

С уважением,
Оргкомитет!

Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин Улуттук ассоциациясынын жана кредиттик союздардын каржы компаниясынын кызматкерлери
«Күрпүльдек» КС мүчөсү Аксакалов Майрамбек Исраиловичке, «Акс-Капитал» КС төрагасы Аксакалов Күлчоро Майрамбековичке, «Досбай» КС төрагасы Аксакалов Асылбек Майрамбековичке Кулпунай апанын мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат.
Кулпунай апанын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун!

Урматтуу кредиттик союздардын мучөлөрү!

Спартакиаданын иш планында көрсөтулгөндөй, 2018-жылдын 13- июлда Ысык-Көл облусунун Корумду айылындагы «Simiram» пансионатында саат 9-00 баштап 18-00 чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтунө караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик кызматынын Окуу методикалык борбору тарабынан окуу уюштурулган.
Окуунун чыгымын бир Кредиттик союздан бир кишиге ОЮЛ «НАКСК» төлөйт. Окууга катыша турган ар бир угуучу тез арада бизге төмөндө көрсөтулгөн керектуу документтерди жибериниздер, анткени быйыл Окуу борбору сертификаттарды алдын ала типографиядан даярдашат.
1 – июлда акыркы тизме такталат, ошондуктан биздин электрондук почтабызга же кат аркылуу биздин дареке төмөнку документтерди жөнөтуп коюнуздарды суранабыз:
1. угуучунан паспортунун көчурмөсу;
2. Кредиттик союздан иштегени тууралуу справка;
3. эгерде мурда ГСФР окуган болсо, анда сертификатынын көчурмөсу.

Биздин дарек:
Бишкек ш. Чуй пр. 219.
тел:0 312 611353, 0778034045, 0706777110
E-mail: basharat_1975@mail.ru
Приложение:
Программа обучения для НАКС июль 2018

Чакыруу!

Урматтуу кесиптештер, кредиттик союздардын мучөлөрү!
Биз, уюштуруу комитети, Сиздерди Сарт-Аке менен Тилекмат-Аке атындагы жылдык 17-чи Спартакиада оюндарына чакырабыз. Кредиттик союздар арасында өтүүчү Спартакиада оюндары 2018 жылдын 12-15 июль айында, Ысык-Көл областы, Корумду айылы, «Simiram» пансионатында өтөт.
17- Спартакиададагы оюндун түрлөрү жана оюндарга катышуучулардын кирүү акысы:
№ п/п Оюн Саны Катышуучунун кирүү акысы
1 Шахмат (эркек/аял) Чексиз 1 000 сом 1 киши
2 Настольный теннис (эркек/аял) Чексиз 1 000 сом 1 киши
3 Шашки (эркек/аял) Чексиз 1 000 сом 1 киши
4 Таяк тартыш (эркек/аял) Чексиз 1 000 сом 1 киши
5 Аркан тартыш (команда) 3 эркек 2 аял 2 000 сом 1 команда
6 Эстафета (команда) 4 эркек 4 аял 2 000 сом 1 команда
7 Волейбол (команда) 3 эркек 2 аял 3 000 сом 1 команда

Бир эле оюнчу спорт оюндарынын башка түрлөрүнө дагы катышуу укугуна ээ. Спорттун ар бир түрүнө катышкан оюнчу же команда, кирүү акысын төлөгөн соң, оюндарга катыша алат. Кирүү акысы менен жыйналган акча Спартакиада оюндарынын «Байге фондусу» болуп эсептелет. Байге фондусу жалпы командалык жана жеке оюндардын түрлөрүнө бөлүнүп, биринчи, экинчи жана үчүнчу байге орундарын утуп алган командаларга жана жеке ойунчуларга бөлүштүрүлүп берилет.
Ошондой эле Спартакиаданын алкагында «Ыр-кесе» өткөрулөт, программасына:
Саламдашуу; Хор; Жеке номер; Макал айтуу/жаңылмач; Интермедия; Хор жыйынтыктоо кирет.
Пансионат «Simiram», жашоо үч маал тамагы менен 1800 сомду түзөт (1 күн үчүн).
ОАО «ФККС» кредиттик союздун 1 өкүлүн (жашоо үч маал тамагы менен) каржылайт.
ОЮЛ «НАКСК» кредиттик союздун 1 өкүлүн (окуу ПОД/ФТЭ) каржылайт.
Сураныч!
Спартакиадага катышуучулардын толтурулган тизмесин жана оюндардын түрлөрүнө катыша турган спортсмендердин аты-жөнү менен заявкасын 01 июль 2018 жылга чейин электрондук почтабызга (E-mail) office@fccu.kg адресине жиберсеңиздер.
Кошумча маалымат боюнча төмөнкү телефондорго кайрылсаңыздар болот:
(0770) 44 03 53 Чынгыз Джапаров,
(0770) 89 23 57 Эдил Каныбеков.
Урматоо менен,
Оргкомитет Спартакиада-2018

Спартакиаданын-программасы
Заявка

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ФККС»

Открытое акционерное общество «Финансовая компания кредитных союзов» информирует, что по итогам первого круга размещения 15000000 акций Компании неразмещенными остались акции на 2 488 655 экземпляров.

Акционеры, которые полностью оплатили пропорционально своей доли стоимость акций в первом круге, могут дополнительно приобрести оставшиеся неразмещенными акции не более количества неразмещенных акций.

Для этого просим акционеров до 13 июня 2018 года(включительно) направить заявление о намерении выкупить оставшиеся (нераспределенные) акции по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 219 ОАО ««Финансовая компания кредитных союзов»» (или на официальный е-mail Компании: office@fccu.kg).

Образец заявления

Объявление для КС

Во время ежегодной спартакиады, планируемой в июле месяце текущего года, для кредитных союзов Кыргызстана, состоится курс по программе «Базовое обучение» Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

ОЮЛ «НАКСК» ждет от Вас заявки на обучение. Нам необходимо создать группу в количестве не менее 25 человек (если меньше, обучение не проводится). На обучение часть затрат берет на себя ОЮЛ НАКСК, а другую часть должны оплатить сами кредитные союзы.

Просим предоставить до 15.06.2018г Ф.И.О.  сотрудников для обучения

Объявление

Требуемые документы для вступления в членство ОЮЛ «НАКСК»:

 1. Заявление (образец прилагается. Приложение 1);
 2. Протокол общего собрания (образец прилагается. Приложение 2);
 3. Договор (образец прилагается. Приложение 3);
 4. Устав КС (копия);
 5. Лицензия КС (копия);

Приложения

Итоги семинара

ОЮЛ НАКСК 23, 25 и 27 апреля 2018 года провела семинар для Председателей правления и кредитного комитета кредитных союзов Кыргызской Республики. Семинары проводились в г.Ош, Балыкчы и Бишкек на тему:

 1. Правила регулирования деятельности кредитных союзов
 2. О новых условиях кредитования кредитных союзов
 3. Классификация кредитов и расчетов РППУ
 4. Ведение бухгалтерского учета кредитных операций и РППУ

После окончания лекции семинара,  велось бурное обсуждение проблемных вопросов кредитных союзов с тренерами  и представителями кредитных союзов.

Все участники были довольны по проведению семинара, особенно подчеркнули доступность раздаточных материалов, и методической разработки по вопросам «Правила регулирования деятельности КС».

В конце семинара всем слушателем вручили сертификат по теме: «Регулирование деятельности КС посредством ограничений, требований и экономических нормативов – залог финансовой стабильности».

Участники семинара выразили свои благодарности, за проведенный семинар и информацию, полученную в ходе семинара. После проведенного семинара, у кредитных союзов, не являющихся членами НАКСК, появилось желание вступать в Ассоциацию и они начали активно подавать заявления на членство в ОЮЛ НАКСК.