Язык:

  • Русский
  • Кыргызча
Вместе к общим целям!
 

Вход в почту

Логин:
Пароль:

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Досбай» КСнун башкармалыгынын торагасы Асылбек Майрамбековичке!

«Акс Капиталы» КСнун башкармалыгынын торагасы Кулчоро Майрамбековичке!

 

Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин Улуттук ассоциациясы (КСжКУА) Сиздерге, атанар Аксакалов Майрамбектин дуйно салгандыгына байланыштуу терен кайгыруу менен конул айтабыз. Аксакалдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.

 

Улуттук ассоциациянын эмгек жамааты.