Language:

 • Русский
 • Кыргызча
"Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ААК
 

Вход в почту

Логин:
Пароль:

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кулактандыруу

ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального представительства ОАО «ФККС» г. Ош.

Место работы г. Ош

Минимальные требования к руководителю регионального представительства ОАО «ФККС» г. Ош:

1) иметь диплом о полном высшем образовании или диплом о базовом высшем образовании при наличии международного признанного сертификата, подтверждающего прохождение обучения по направлению “банковская/финансовая сфера”;

2) иметь стаж работы не менее трех лет в банковской и/или финансовой системе;

3) иметь знания в области:

 • Законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую деятельность
 • Знание законодательства, нормативно-правовых актов, положений и инструкций НБКР регулирующих кредитную деятельность и деятельность кредитных союзов
 • Знание методов и приемов финансового анализа по кредитоспособности заемщиков

Резюме с фотографией и рекомендательным письмом соискателям необходимо предоставить в головной офис ОАО ФККС по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй 219 (4 этаж) или на электронную почту: officе@fccu.in.kg в срок до 24.05.2019 г.

Подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование

“Кредиттик союздардын финансылык компаниясы”

ачык акционердик коому

2019-жылдын 28-мартында Бишкек ш., Фрунзе көч., 429 Б (Ибраимов көч. менен кесилишет, “Достук” мейманканасы) дарегинде Акционерлердин Жылдык

жалпы чогулушу өткөрүлө тургандыгын маалымдайт.

Чогулуштун башталышы: саат 10:00дө.

Акционерлерди каттоо: саат 9:00дон 10:00гө чейин.

Жалпы чогулушка катышууга укуктуу акционерлердин тизмесин түзүү күнү: 2019-жылдын 1-марты.

ЧОГУЛУШТУН КУН ТАРТИБИ:

 1. Эсептөө комиссиясын шайлоо;
 2. Директорлор кенешинин отчету;
 3. 2018 жыл жыйынтыгы, финансалык отчеттуулук боюнча Башкармалыктын отчету;
 4. Текшерүү комиссиясынын отчету;
 5. 2018-жыл үчүн пайдаларды бөлүштүрүү жөнүндө;
 6. 2018-жыл үчүн дивиденддердин өлчөмүн жана төлөө тартибин бекитүү;
 7. Жөнөкөй акцияларды кошумча чыгаруу жөнүндө;
 8. Кошумча чыгарылган акцияларды жабык жайгаштыруу жөнүндө;
 9. Уставдык капиталды көбөйтүү жөнүндө;
 10. “КСФК” ААКнын Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө;
 11. 2019-жылдын финансылык планын (бюджетин) бекитүү;
 12. Тышкы аудиторду шайлоо жана тышкы аудитордун сыйлык акысынын өлчөмүн бекитүү жөнүндө.

Чогулуштун материалдары менен “КСФК” ААКнын Корпоративдик катчысынан таанышууга болот, Бишкек ш., Чүй пр.219, 3-кабат дареги боюнча.

Эскертуу: Чогулуштун катышуучу юридикалык жактардын өкүлдөрүндө талапка ылайык толтурулган ишеним кат жана паспорт болушу талап кылынат. Акционерлердин чогулушуна жеке өзү катыша турган жетекчилер – озулорун кызматка дайындоо жөнүндөгү Коомдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн протоколу же кочурмосу жана паспорт талап кылынат.